Обадете ни се: +359 89 641 6476
Качествени бурета произведени от пето поколение потомствени кацари
Пишете ни: spider2021@abv.bg
X

Условия за използване на сайта

Този уебсайт е авторско право пренадлежащо на Паяжина 2021 ЕООД. Някои функции на сайта може да са предмет на допълнителни указания, условия или правила. Всички такива допълнителни условия, насоки и правила са включени чрез препратка в тези Условия.

Тези Условия за ползване описват правно условията, които контролират използването на Сайта от ваша страна. Като посещавате Сайта, вие се съгласявате с тези условия. Вие трябва да бъдете поне на 18 години за да използвате Сайта. Ако не сте съгласни с всички разпоредби на настоящите условия, молим да не използвате Сайта.

Достъп до този уебсайт

Определени ограничения. Правата, одобрени от вас в настоящите Условия, подлежат на следните ограничения: (a) не може да продавате, отдавате под наем, лизинг, прехвърляте, възлагате, разпространявате, хоствате или по друг начин комерсиално използвате Сайта; (б) нямате право да променяте, да правите производни разработки, да разглобявате, да компилирате или да проектирате нито една част от Сайта; (c) нямате достъп до Сайта, за да създадете подобен или конкурентен уебсайт; и (d) освен както е изрично посочено тук, никоя част от Сайта не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана, препубликувана, изтегляна, показвана, публикувана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, освен ако не е посочено друго.

Всички бележки за авторски права и други права на собственост на Сайта трябва да бъдат запазени върху всички негови копия. Паяжина 2021 ЕООД си запазва правото да променя, спира или прекратява Сайта със или без предизвестие до Вас. Вие одобрявате, че Паяжина 2021 ЕООД няма да носи отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е промяна, прекъсване или прекратяване на Сайта или която и да е част.

Без поддръжка или поддръжка. Вие се съгласявате, че Компанията няма да има задължение да ви предоставя каквато и да е поддръжка във връзка със Сайта.

С изключение на Потребителското съдържание, което може да предоставите, вие сте наясно, че всички права на интелектуална собственост, включително авторски права, патенти, търговски марки и търговски тайни, в Сайта и неговото съдържание, са собственост на Компанията или на доставчиците на Компанията.

Имайте предвид, че настоящите Условия и достъпът до Сайта не ви дават никакви права, собственост или интерес върху каквито и да било права върху интелектуална собственост, с изключение на ограничените права за достъп, изразени в Раздел 2.1. Компанията и нейните доставчици си запазват всички права, които не са предоставени в настоящите Условия.

Връзки и реклами от трети страни

Връзки и реклами от трети страни. Сайтът може да съдържа връзки към уебсайтове и услуги на трети страни и/или показване на реклами за трети страни. Такива връзки и реклами на трети страни не са под контрола на Паяжина 2021 ЕООД и ние няма да носим отговорност за връзки и реклами на трети страни. Фирмата ни предоставя достъп до тези връзки и реклами на трети страни само за улеснение за вас и не преглежда, одобрява, наблюдава, гарантира или прави каквито и да било изявления по отношение на връзки и реклами на трети страни.

Вие използвате всички връзки и реклами на трети страни на свой собствен риск и трябва да приложите подходящо ниво на предпазливост и дискретност при това. Когато щракнете върху някоя от връзките и рекламите на трети страни, се прилагат приложимите условия и правила на трети страни, включително практиките за поверителност и събиране на данни на третата страна.

Бисквитки и Пикселни маркери. Както всеки друг уебсайт, Паяжина 2021 ЕООД използва „бисквитки“. Тези бисквитки се използват за съхраняване на информация, включително предпочитанията на посетителите и страниците на уебсайта, които посетителят е посещавал. Информацията се използва за оптимизиране на изживяването на потребителите чрез персонализиране на съдържанието на нашата уеб страница въз основа на типа браузър на посетителите и/или друга информация.

Google DoubleClick DART бисквитка. Google е един от доставчиците от трети страни на нашия сайт. Той също така използва бисквитки, известни като DART бисквитки, за да показва реклами на посетителите на нашия сайт въз основа на тяхното посещение на ekcpert.eux` и други сайтове в интернет. Въпреки това, посетителите могат да изберат да откажат използването на бисквитки DART, като посетят Декларацията за поверителност на рекламата и съдържателната мрежа на Google на следния URL – https://policies.google.com/technologies/ads

Нашите рекламни партньори. Някои от рекламодателите на нашия сайт може да използват бисквитки и/или Пикселни маркери. Нашите рекламни партньори са изброени по-долу. Всеки от нашите рекламни партньори има своя собствена Политика за поверителност относно потребителските данни. За по-лесен достъп направихме хипервръзка към техните Политики за поверителност по-долу.

Отказ от отговорност

Сайтът се предоставя на базата "както е" и "както е налично", а фирмата ни и нашите доставчици изрично се отказват от всякакви и всички гаранции и условия от всякакъв вид, независимо дали са изрични, подразбиращи се или законови, включително всички гаранции или условия за продаваемост, годност за определена цел, заглавие, точност или ненарушение.

Ние и нашите доставчици не гарантираме, че сайтът ще отговаря на вашите изисквания, ще бъде достъпен непрекъснато, навременен, сигурен или без грешки или ще бъде точен, надежден, без вируси или друг вредоносен код. Ако приложимото законодателство изисква някакви гаранции по отношение на сайта, продължителността на всички такива гаранции е ограничена до деветдесет (90) дни от датата на първата употреба.

Някои юрисдикции не позволяват изключването на подразбиращи се гаранции, така че горното изключване може да не се отнася за вас. Някои юрисдикции не позволяват ограничения за продължителността на подразбиращата се гаранция, така че горното ограничение може да не се отнася за вас.

Ограничение на отговорността

До максималната степен, разрешена от закона, в никакъв случай компанията или нашите доставчици не носят отговорност пред вас или трета страна за загубени данни, разходи за закупуване на продукти-заместители или всякакви косвени, последващи, примерни, случайни, специални или наказателни щети, произтичащи от или свързани с тези условия или използването от ваша страна, или невъзможността да използвате сайта, дори ако компанията е била уведомена за възможността за такива щети.

Достъпът до и използването на сайта е по ваша собствена преценка и риск и вие ще носите отговорност за всякакви повреди на вашето устройство или компютърна система, или загуба на данни, произтичащи от това.

До максималната степен, разрешена от закона, независимо от всичко, съдържащо се в противоположното тук, нашата отговорност към вас за всякакви щети, произтичащи от или свързани с това споразумение, по всяко време ще бъде ограничена до максимум сто лева (100 лв). Наличието на повече от едно искане няма да увеличи този лимит. Вие се съгласявате, че нашите доставчици няма да носят никаква отговорност, произтичаща от или свързана с това споразумение.

Някои юрисдикции не позволяват ограничаване или изключване на отговорността за случайни или последващи щети, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за вас.

Условия и прекратяване. Съгласно този раздел, тези Условия ще останат в пълна сила и действие, докато използвате Сайта. Можем да спрем или прекратим правата ви за използване на Сайта по всяко време и по каквато и да е причина по наша собствена преценка, включително за всяко използване на Сайта в нарушение на настоящите Условия.

При прекратяване на правата Ви по настоящите Условия, правото на достъп и използване на Сайта ще бъдат прекратени незабавно. Паяжина 2021 ЕООД няма да носи каквато и да е отговорност към вас за прекратяване на правата ви по настоящите Условия.

Политика за авторски права

Паяжина 2021 ЕООД уважава интелектуалната собственост на другите и моли потребителите на нашия сайт да направят същото. Във връзка с нашия сайт ние приехме и приложихме политика, зачитаща закона за авторското право, която предвижда премахване на всякакви материали в нарушение и прекратяване на потребители на нашия онлайн сайт, които са многократни нарушители на права върху интелектуална собственост, включително авторски права. Ако смятате, че чрез използването на нашия сайт някой от нашите потребители нарушава незаконно авторските права върху произведение и желаете материалите, за които се твърди, че нарушават авторските права, да бъдат премахнати, следната информация под формата на писмено уведомление трябва да се предостави на нашия посочен агент за авторско право:

Общо

Тези Условия подлежат на периодична ревизия и ако направим някакви съществени промени, можем да ви уведомим, като ви изпратим имейл до последния имейл адрес, който сте ни предоставили, и/или като публикуваме на видно място известие за промените на нашия Сайт.

Вие носите отговорност да ни предоставите най-актуалния си имейл адрес. В случай, че последният имейл адрес, който сте ни предоставили, не е валиден, нашето изпращане на имейла, съдържащ такова известие, все пак ще представлява ефективно известие за промените, описани в известието.

Всички промени в настоящите Условия ще влязат в сила най-рано от тридесет (30) календарни дни след изпращането ни на известие по имейл до вас или тридесет (30) календарни дни след публикуването на известие за промените на нашия Сайт. Тези промени ще влязат в сила незабавно за новите потребители на нашия сайт. Продължаващото използване на нашия сайт след уведомление за такива промени означава, че потвърждавате тези промени и се съгласявате да бъдете обвързани от условията и реда за такива промени.

Целите условия Тези Условия представляват цялото споразумение между вас и нас относно използването на Сайта. Неуспехът ни да упражним или приложим което и да е право или разпоредба от тези Условия няма да действа като отказ от такова право или разпоредба. Заглавията на разделите в тези Условия са само за удобство и нямат правно или договорно действие.

Думата „включително“ означава „включително без ограничение“. Ако някоя клауза на настоящите Условия бъде счетена за невалидна или неприложима, другите клаузи на тези Условия няма да бъдат нарушени и невалидната или неприложима разпоредба ще се счита за променена, така че да е валидна и приложима до максималната степен, разрешена от закона.

Вашата поверителност. Молим да прочетете нашата Политика за поверителност.

Контактна информация